• میکرونیزه کردن مواد

  میکرونیزه کردن مواد میکرونیزه نمودن مواد بصورت کامزدی
  بدون آلودگی به هر نوع ناخالصی
  میکرونایز مواد مختلف اعم از معدنی شیمیایی صنعتی 1390-05-06

 • اطلاعات و فرم تماس
  • اعتبار این آگهی پایان یافته است.
  • تهران
 • آگهی های ویژه


  • در حال بارگزاری ...