• آبیابی با دستگاه ژئوفیزیک

  آبیابی با دستگاه ژئوفیزیک خدمات اکتشافی ژئوفیزیک
  با استفاده از بهترین و پیشرفته ترین امکانات ژئوفیزیکی و با هزینه مناسب توسط کارشناسان ژئوفیزیک زمین شناسی
  اکتشاف آبهای زیرزمینی آب یابی)
  تعیین بهترین و مناسب ترین نقطه برای حفاری و بهره برداری چاه آب با بیشترین میزان آبدهی
  تعیین کیفیت آب میزان شیرینی و شوری و تعیین مرزبین آنها)
  تشخیص ریزش احتمالی در طی حفاری و بهره برداری چاه
  تعیین محل جابجایی چاه و تعیین میزان کف شکنی
  تخمین میزان آبدهی و عمق دسترسی به آب سطح ایستابی و تعیین حداکثر عمق حفاری
  تعیین محل گسل و ساختارهای زمین شناسی
  تعیین ساختگاه سازه ها
  اکتشاف معادن فلزی و معادن غیر فلزی
  تعیین ابعاد کانسار فلزی در زیر زمین تخمین ذخیره معدنی اکتشاف ذخایر معدنی)
  مطالعات ژئوفیزیک در زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک 1390-07-12

 • اطلاعات و فرم تماس
  • اعتبار این آگهی پایان یافته است.
  • هرمزگان
 • آگهی های ویژه


  • در حال بارگزاری ...