• ویـروس شناسی، خون شناسی، سـم شناسی، ژنتیک، تغـذیه،

  دکتـر محمد رضا شـکوه امیـری : قارچ شناسی انگل شناسی رتبه اول دکتـری تربیت مـدرس
  دکتـر جواد محمد نژاد: بیوشیمی بـالینی بیولوژی سلولی مولکولی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
  دکتـر داود اسماعیلی : میکروب شنـاسی ویروس شنـاسی ژنتیک مولکولی عضـو هیئت علمی دانشگاه
  دکتر عقیل: متخصص ایمونولوژی عضو هیئت علمی دانشگاه
  دکتر اکبر جعفرنژاد: متخصص بیوشیمی بالینی عضو هیئت علمی دانشگاه
  دکتـر علیـرضا نـادری : شیـمی آلـی و عمـومی رتبه اول دکتـری تربیت مـدرس
  دکتـر نـورآبـادی : فیـزیـولـوژی زیست شنـاسی دکتـری فیـزیـولـوژی
  خانم دکتـر طالـبی : ایمنی شناسی دکتـری ایمـونولوژی دانشگاه تهـران 1390-07-22

 • اطلاعات و فرم تماس
  • اعتبار این آگهی پایان یافته است.
  • تهران
 • آگهی های ویژه


  • در حال بارگزاری ...