• مقالات تربیت بدنی و ورزش

  مقالات تربیت بدنی و ورزش
  برای مشاهده آرشیو کامل مقالات و پایان نامه ها به سایت و یا وبلاگ زیر مراجعه کنید.
  www.tahghighestan.com یا www.tahghighestan.blogfa.com
  برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.
  0912 0937 0919 ولی غلامی
  1 جایگاه ورزش ت.ص : 24
  2 تاریخچه والیبال ت.ص : 6
  3 ورزش از نظر اسلام ت.ص : 34
  4 ورزش ت.ص : 24
  5 تأثیر ورزش در کودکان ت.ص : 29
  6 اسکی ت.ص : 7
  7 اندامهای اصلی مرتبط با ورزش ت.ص : 11
  8 اهمیت ورزش و نقش آن در اجتماع ت.ص : 19
  9 ایروبیک ت.ص : 53
  10 بسکتبال ت.ص : 19
  11 پرتاب دیسک ت.ص : 61
  12 تغییرات قلبی تنفسی ایجاد شده بوسیله تمرینات ورزشی ت.ص : 6
  13 تنیس ت.ص : 6
  14 جودو ت.ص : 34
  15 دوپینگ در ورزش ت.ص : 11
  16 روان شناسی ورزش ت.ص : 59
  17 شنا ت.ص : 31
  18 دوپینگ در ورزش ت.ص : 11
  19 روان شناسی ورزش ت.ص : 59
  20 غلامرضا تختی ت.ص : 15
  21 قوانین تنیس کتاب ت.ص : 55
  22 والیبال ت.ص : 17
  23 کشتی 2 ت.ص : 30
  24 نحوه ارتقا فعالیت بدنی در کودکان ت.ص : 10
  25 نقش تفاوت های جنسی در عملکرد ورزشی دختران ت.ص : 10
  26 نقش ورزش در از بین بردن فسردگیها ت.ص : 16
  27 نقش ورزش در تعادل انرژی و از بین بردن چاقی ت.ص : 42
  28 ورزش از نقطه نظر بهنجار سازی ت.ص : 12
  29 ورزش در آمریکا ت.ص : 31
  30 ورزش و اجتماع ت.ص : 9
  31 تربیت بدنی و اوقات فراغت DVD 3 ت.ص : 19
  32 کاراته ت.ص : 15
  33 فوتبال ت.ص : 33
  34 تربیت بدنی کامل ت.ص : 38
  35 تربیت بدنی ت.ص : 18
  36 ایروبیک ت.ص : 11
  37 ارزش یابی رویکرد اساسی درس تربیت بدنی ت.ص : 20
  38 هنرهای رزمی بیجار DVD 2 ت.ص : 10
  39 ورزش از نظـر اسـلام ت.ص : 35
  40 ارزیابی فشارهای استاندارد فیزیکی ماهیچه های عضله خم کننده بازو توسط نیروسنج مخصوص ورزش کوهنوردی ت.ص : 10
  41 آموزش قوانین بازی تنیس ت.ص : 55
  42 اهمیت ورزش و نقش آن در اجتماع ت.ص : 19
  43 بدنسازی ت.ص : 36
  44 بررسی بیشتر آفساید ت.ص : 13
  45 پرتاب دیسک ت.ص : 61
  46 تاریخچه و پیدایش روان شناسی ورزش ت.ص : 24
  47 تفاوت رژیم غذایی ورزشکاران با افراد عادی ت.ص : 23
  48 تمرین ترکیب بدن و کنترل وزن ت.ص : 36
  49 دوچرخه سواری ورزشی مفید ت.ص : 6
  50 روانشناسی در ورزش ت.ص : 22
  51 فیزیولوژی ورزش ت.ص : 18
  52 نقش ورزش در از بین بردن افسردگیها ت.ص : 15
  53 والیبال ت.ص : 10
  54 والیبال ت.ص : 19
  55 ورزش ت.ص : 19
  56 ورزش ت.ص : 23
  57 ورزش از دیدگاه اسلام ت.ص : 35
  58 ورزش از نقطه نظر به هنجار سازی ت.ص : 12
  59 ورزش از نقطه نظر به هنجار سازی ت.ص : 15
  60 ورزش از نقطه نظر به هنجار سازی ت.ص : 22
  61 ورزش در آمریکا ت.ص : 30
  62 ورزش در ایران ت.ص : 25
  63 ورزش شطرنج ت.ص : 20
  64 یوگا در محل کار ت.ص : 17
  65 یادگیری ذهنی حر کتی نقش رابطه شدت وظیفه ت.ص : 22
  66 ورزش و فواید آن ت.ص : 16
  67 ورزش و فعالیت جسمانی ت.ص : 19
  68 ورزش و سلامت ت.ص : 29
  69 ورزش و سلامت ت.ص : 25
  70 ورزش و جامعه پذیری ت.ص : 29
  71 ورزش و ادیان ت.ص : 25
  72 ورزش معلولین جهان ت.ص : 31
  73 ورزش کودکان ت.ص : 13
  74 ورزش شنا ت.ص : 23
  75 ورزش در آب ت.ص : 25
  76 ورزش ایروبیک ت.ص : 14
  77 ورزش ت.ص : 30
  78 ورزش ت.ص : 28
  79 هندبال ت.ص : 43
  80 نگاه اسلام به ورزش و تربیت بدنی ت.ص : 14
  81 نقش ورزش در سلامتی ت.ص : 39
  82 نقش ورزش از لخاظ فکری جسمی و رفتار اجتماعی ت.ص : 9
  83 نقش تغذیه در انجام ورزش ها ت.ص : 32
  84 نقش تربیت بدنی در جامعه ت.ص : 17
  85 مواردی درخصوص تاریخچه کشش ت.ص : 14
  86 مقدمه ای برروانشناسی ورزش ت.ص : 27
  87 مفهوم آرم کانگ فو ت.ص : 16
  88 گزارش عملکرد تربیت بدنی ت.ص : 37
  89 کونگ فو توآ ت.ص : 45
  90 کتاب ورزش در اسلام ت.ص : 90
  91 کتاب کار آموزش مهارت های فوتسال ت.ص : 76
  92 قوانین فوتسال ت.ص : 16
  93 فیزیولوژی ورزشی ت.ص : 32
  94 فوتبال ت.ص : 22
  95 فوائد ورزش چیست ت.ص : 15
  96 عکسهای المپیک ت.ص :
  97 شایعترین آسیبهای ورزشی در رشته فوتبال ت.ص : 11
  98 سوارکاری ت.ص : 10
  99 زن و ورزش ت.ص : 18
  100 رویکردی اجتماعی به مطالعه ی ورزش ت.ص : 21
  101 روایتی دیگر پیرامون داروهای نیروزا و دوپینگ ت.ص : 22
  102 روانشناسی ورزش ت.ص : 31
  103 روانشناسی و ورزش ت.ص : 38
  104 رشد انعطاف پذیری ت.ص : 12
  105 رژیم غذایی ورزشکاران ت.ص : 22
  106 رژیم غذایی درورزشکاران ت.ص : 27
  107 راگبی ت.ص : 8
  108 رابطه ورزش با درمان بیماریها ت.ص : 30
  109 رابطه حرکت و ورزش با دستگاه تنفس ت.ص : 16
  110 خشونت در ورزش ت.ص : 49
  111 حرکت درمانی ت.ص : 85
  112 چکیـده مقالات فیزیولوژی ت.ص : 57
  113 چرا ورزشکاران غذا می خورند ت.ص : 13
  114 توسعه ورزش زنان ت.ص : 34
  115 توسعه تاریخی روانشناسی ورزشی ت.ص : 37
  116 تنیس روی میز ت.ص : 160
  117 تنیس روی میز ت.ص : 16
  118 تمرینات کاهش وزن در کشتی گیران ت.ص : 28
  119 تمرین های وقفه دار برای بهبود استقامت در فوتبال ت.ص : 13
  120 تغذیه ورزشی ت.ص : 53
  121 تغذیه ورزشکاران ت.ص : 30
  122 تغذیه ورزشکاران ت.ص : 69
  123 تغذیه و ورزش ت.ص : 31
  124 تغذیه و ورزش ت.ص : 99
  125 تغذیه و ورزش ت.ص : 58
  126 تغذیه در ورزش دوچرخه سواری ت.ص : 12
  127 تغذیه در ورزش ت.ص : 40
  128 تعریف تربیت بدنی ت.ص : 28
  129 تربیت بدنی در مدارس ت.ص : 34
  130 تحقیق تربیت بدنی در مدارس ت.ص : 14
  131 تجزیه و تحلیل پاس بغل هندبال ت.ص : 11
  132 تاریخچه واتریلو ت.ص : 8
  133 تاریخچه بدمینتون ت.ص : 20
  134 تاریخچه و قوانین والیبال ت.ص : 41
  135 تاریخچه و تکامل بدنسازی ت.ص : 19
  136 تاریخچه کشتی در جهان ت.ص : 27
  137 تاریخچه فوتسال ت.ص : 18
  138 تاریخ کشتی د رکشور ت.ص : 141
  139 تاثیرات شنا بر سلامتی انسان ت.ص : 29
  140 تأثیر نوع ورزش کردن و جذب کلسیم بر روی غلظت چگالی مواد معدنی استخوان در دوچرخه سواران دونده ها و غیر ورزشکاران زن ت.ص : 30
  141 تاثیر تربیت بدنی بر روی فیزیولوژی زنان ت.ص : 13
  142 تأثیر متقابل فرهنگ و ورزش ت.ص : 31
  143 پروژه درس سمینار در مدیریت ورزشی بررسی وضعیت حمایت مالی از ورزش در بخش غیر دولتی مطالعه موردی شهرستان مشهد ت.ص : 17
  144 1390-10-12

 • اطلاعات و فرم تماس
  • اعتبار این آگهی پایان یافته است.
 • آگهی های ویژه


  • در حال بارگزاری ...