• آموزش مقدماتی نرم افزار FLEUNT

  آموزش نرم افزارهای GAMBIT ICEM CFD و FLUENT توسط اساتید مجرب در شرکت مهندسی پرداد پترودانش تنها برگزار کننده دوره های پیشرفته سطح 1 و 2 فلوئنت در کشور
  www.petrodanesh.ir
  تخفیف ویژه دانشجویان
  ارائه خدمات کمک آموزشی رایگان
  نصب رایگان نرم افزار
  ارائه گواهی پایان دوره
  ثبت نام اینترنتی
  سرفصل دوره مقدماتی
  دینامیک سیالات محاسباتی
  دیدگاه های موجود در دینامیک سیالات محاسباتی
  تفکیک معادلات
  دیدگاه حجم محدود
  دیدگاه اختلاف محدود
  دیدگاه المان محدود
  روش های بر پایه فشار تراکم ناپذیر)
  روش های بر پایه دانسیته تراکم پذیر)
  کوپل بین سرعت و سرعت
  متد SIPMPLE
  متد SIMPLEC
  تکنیک های شتاب حل Multigrid
  همگرایی
  آشنایی با نرم افزار FLUENT
  شرایط مرزی در FLUENT
  شرایط مرزی وروی
  شرایط مرزی خروجی
  شرایط مرزی تقارن و تقارن محوری
  شرایط مرزی تکرار شونده
  تنظیمات حل کننده در FLUENT
  متدهای تفکیک فشار
  متدهای تفکیک سرعت
  متدهای تفکیک دیفیوژن
  متدهای تفکیک زمانی
  ضرایب زیرتخفیف
  تنظیمات Multigrid
  انتخاب مدل ها
  انجام پروژه های نمونه
  شبیه سازی جریان توربولانس و انتقال حرارت درون یک زانویی با ورودی دوگانه
  آشنایی با نرم افزار Gambit
  آشنایی کلی با نرم افزار
  ساختار Gambit و فایل های مورد استفاده
  آشنایی و استفاده از فایل های dbs trn jou lok msh
  اتوماسیون پروسه تولید هندسه و شبکه در Gambit با استفاده از ژورنال نویسی
  آشنایی با منوها و کنترل کننده ها
  ساخت هندسه در Gambit
  دستگاه های مختصات در Gambit
  ساخت حجم با استفاده از نقاط خطوط و صفحات
  ساخت حجم به صورت مستقیم
  وارد کردن هندسه از نر م افزارهای CAD/CAM و ویرایش آن
  تولید شبکه در Gambit
  تولید شبکه های ساختار یافته
  تولید شبکه های بدون سازمان
  تکنیک های تولید شبکه بر روی هندسه های پیچیده
  کنترل کیفیت شبکه سطحی
  استفاده از Size Function در شبکه های بدون سازمان
  کنترل کیفیت حجمی
  تعیین شرایط مرزی و حجمی در Gambit
  انجام پروژه های نمونه
  تولید هندسه و شبکه بر روی یک کانال چندراهه در Gambit وشبیه سازی وابسته به زمان جریان و انتقال حرارت آن در FLUENT
  آشنایی با مدل ها در نرم افزار FLUENT
  مدل های توربولانس
  آشنایی و تنظیمات مربوط به مدل Spalart-Almaras
  آشنایی و تنظیمات مربوط به مدل k-epsilon
  آشنایی و تنظیمات مربوط به مدل k-omega
  آشنایی و تنظیمات مربوط به مدل RSM
  آشنایی و تنظیمات مربوط به مدل LES
  انتخاب مدل های توربولانس مناسب در مسائل صنعتی
  انتقال حرارت در نرم افزار FLUENT
  معادلات حاکم بر انتقال حرارت
  ترم های مختلف انتقال حرارت
  ترم گرمایش ویسکوز
  ترم های پخش گونه ها
  شرایط مرزی انتقال حرارت
  مدل های تشعشعی
  شبیه سازی جریان جابجایی طبیعی
  انجام پروژه های نمونه
  شبیه سازی جریان جابجایی طبیعی بر روی دیواره عمودی دما ثابت با استفاده از مدل بوزینسک
  شبیه سازی جریان تراکم پذیر بر روی ایرفویل ناکا با استفاده از مدل های مختلف توربولانس و مقایسه نتایج با نتایج آزمایشگاهی
  دریافت خروجی و Post Processing در نرم افزارهای ANSYS-CFD Post و FLUENT
  آشنایی با روش های تهیه خروجی
  نماهای سه بعدی از هندسه و شبکه حل
  تهیه و استخراج کانتورهای اسکالر و بردارها
  تهیه انیمیشن مستقل از زمان با استفاده از Scene Animation
  تهیه انیمیشن وابسته به زمان با استفاده از Solve Animate
  خطوط جریان دوبعدی و سه بعدی
  انجام پروژه نمونه
  تهیه خروجی و انیمیشن از سیستم خنک کاری تراشه الکترونیکی
  1391-01-13

 • اطلاعات و فرم تماس
  • اعتبار این آگهی پایان یافته است.
  • تهران
 • آگهی های ویژه


  • در حال بارگزاری ...